KİREMİTİN DOĞUŞU

     
 

Kiremit Dünya tarihinde imalatı yapılan ilk yapı malzemelerindendir. İlk olarak pişmiş tuğlanın kullanılmaya başlanması ile birlikte çatı malzemesi boşluğu yaşanmıştır. Bu boşluk ise yine Korintlerin Konkav kiremiti bulmalarıyla doldurulmuştur. Çatılarımızda kullandığımız bugünkü yuvarlak kiremitlere benzer kiremitler imal etmişlerdir. Tek farkları biraz daha kalın ve büyük boyutlarda olmalarıdır. Yapılan araştırmalar, ilk kullanılan kiremitlerin 2-3 cm. kalınlığında, 50 cm. eninde ve 80-100 cm. boyunda olduğunu göstermiştir. Kiremiti daha sonra Yunanlılar geliştirmiş, onlardan da Romalılar devralmıştır.

Batı Avrupa' da Romalılar, Yunan kiremit formlarını olabildiğince geliştirdiler. Özellikle yuvarlak kiremitte neredeyse bugünkü üretim kalitesine eriştiklerini söyleyebiliriz. Kiremit ve tuğlada ilk standartlar Romalılar tarafından geliştirilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Kalınlık nedeni ile oluşan kuruma ve pişirme problemlerini çözmeye çalışmışlar ve böylece ilk araştırma faaliyetlerini de yine onlar başlatmışlardır. Bu çalışmalar sonucunda mümkün olduğunca ince fakat eskisine göre çok daha sağlam malzemeler üretmişlerdir. İspanya, İngiltere, Fransa, Belçika ve Almanya' ya tuğla kiremiti tanıtan, kullanımının yaygınlaşmasını sağlayan yine Romalılardır. Zira kiremit ve tuğlayı bir sanayi dalı haline getirenler Romalılardır. Anadolu' ya baktığımızda burada da gelişmelerin yukarıdaki tarihlere paralel olarak gerçekleştiğini görüyoruz.

Kiremit Anadolu' da Yunanlılardan sonra Bizanslıların katkılarıyla gelişmiştir. Bundan sonra Osmanlı dönemine geçiş yaşanmış ve Osmanlılar zamanında kiremit ve tuğla üretimi önemli gelişmelere sahne olmuştur. Küçük ve Konkav Osmanlı Kiremitlerinin yapımı bu dönemde gerçekleşmiştir. Anadolu' da tuğla ve kiremitte ilk standart; Osmanlı döneminde getirilmiştir. Her şeyden önce standardizasyon çalışmaları ve emek yoğun çalışmanın mümkün olduğunca azaltılması konusu her dalda olduğu gibi tuğla ve kiremit endüstrisinde de ön plandadır.

Kiremit alanındaki çalışmalar, alternatif malzemelerin geliştirilmesiyle devam etmektedir. Bugün, yapıların çatılarında doğaya karşı mücadele eden malzemeleri
kimyalarına göre sınıflandırdığımızda, kil, çimento, metal, bitüm, plastik, taş, ahşap gibi birçok malzemenin kullanıldığı görülmektedir.

Geçmişte kiremit denilince, kil kiremitler akla gelirken, bugün artık çimento, metal, bitüm, plastik, taş, ahşap esaslı kiremitlerden bahsedilebilmektedir.
 

 

Site İçi Arama