Sektör Büyüklüğü Araştırması

Çatı Kaplama Malzemeleri 2017 Yılı Sektör Büyüklüğü Araştırması:

Amaç ve yapılan çalışmalar:

Daha önceki yıllarda olduğu gibi çatı kaplama sektörüne ait verilerin analizinin yapılması, yerli ve yabancı yatırımcılara piyasa hakkında sağlıklı bir bilgi sunulması amacı ile "Ç atılarda kullanılan nihai çatı kaplama malzemelerinin 2017 yılı sektör büyüklüğü " araştırması Çatıder tarafından tamamlamıştır.

Bu çalışmada; çatılarda son kat olarak kabul edilen çatı kaplama ürünleri esas olarak ele alınarak, Eğimli ve teras çatı alanları bulunmuştur. Son kat kaplamaların altında veya üstünde çatı tipi ve sistemine uygun olarak (su yalıtımı, ısı yalıtımı, buhar dengeleyici/kesici, çakıl, seramik vb..) birçok katman yer almakta olup; bunlar çalışma konusunun dışında tutulmuştur. Maliyet analizi, malzeme keşfi gibi bilgiler gerektiğinde bunlar ayrıca hesaplanmalıdır.

Sonuçlar:

Düz ve Eğimli çatı kaplamaları sektör büyüklüğü 166 milyon m² ye ulaşmıştır. Sektördeki toplam çatı kaplamaları üretimi kapasitesinin 250 milyon m² nin üstünde olduğu tahmin edilmektedir.

Eğimli çatı kaplamaları sektörü tek başına ele alındığında ise 135 milyon m² büyüklüğe ulaştığı görülmüştür.

Tek katlı metal kaplamalar, sandviç paneller, iki yüzü metal kenetli paneller ve üzeri doğal taş kaplı / kaplamasız panel ve kiremitler, "Metal Çatı Kaplamaları" başlığı altında incelenmiştir. Genel olarak sanayi yapılarında, ticari binalarda, spor tesislerinde ve bir miktar konut yapılarında kullanılan metal çatı kaplamaları; 63,5 milyon m² ve % 36,2 oran ile büyüklük olarak sektörde ilk sırayı almaktadır.

Geleneksel çatı kaplama malzemeleri olan "Kil Esaslı Kiremitler" 30,52 milyon m² ve %21,5 pazar payı ile üçüncü sırada yer almaktadır.

Düz ve eğimli çatılarda kullanılan "Bitümlü Malzemeler" 54,5 milyon m² ve %30,9 lik pazar payı ile çatı kaplama sektöründe ikinci sırayı almaktadır.

Düz (teras) çatı kaplama malzemelerinden arduvazlı son kat ve üstünde gezinilen veya gezinilmeyen çatılarda kullanılan bitümlü örtülerin toplam miktarının 27 milyon m² olduğu görülmüştür.

Düz (teras) çatı kaplamalarında kullanılan "Sentetik Esaslı Kaplamaların" toplam miktarı 4 milyon m² ye ulaşmıştır.

Plastik esaslı eğimli çatı kaplamalarının ise 6 milyon m² yi geçtiği görülmüştür.

AVM diye adlandırılan Alışveriş merkezleri çatılarında kullanılan camlar ile Yurt çapında örnekleri çoğalan yeşil çatılar sebebi ile "Diğer Çatı Kaplama Malzemeleri" 2017 yılında 400 bin m² ye ulaşmıştır.

Elde edilen sonuçları gösteren tablo ve grafikler ektedir.

Saygılarımızla,

Semih KAFADAR / Genel Sekreter

Ekler:

Tablo Grafik

Site İçi Arama