28-07-2006 19:11:20 Tarihinden MEHMET ÖZÇELİK Tarafından Sorulan Soru.
türkiyede genellikle kullanılan çatı kaplama malzemesi nedir ve yapıda kullanılacak kaplama türünü belirlerken nelere dikket edilmelidir. özellikle dikkat edilmesi gereken kriterler varmıdır.

Cevap:

Yöreye, iklime, bina tipine (konut, sanayi yapısı,ofis binası vb..), ve mimari tasarım ve estetik tercihe göre çeşitli kaplama malzemeleri kullanılmaktadır. Sayısal değerler için yayınlar bölümündeki sektör büyüklüğü araştırmasına bakabilirsiniz.
Çatılar, bulunulan bölgenin iklimi, yağış ve rüzgar durumu, bina tipi, çatı konstrüksiyonu faktörleri göz önüne alınarak mühendisi / mimarı tarafından belirlenmeli ve detaylandırılmalıdır.
Çatının konstrüksiyon, yalıtım ve kaplama projelerine sadık kalınmalı, doğru malzeme, doğru nakliye ve istif ile doğru detay ve doğru işçilik kullanılmalı, yapım sırasında emniyet kurallarına uyulmalıdır. Bu kriterlerin tamamınının sağlanması gereklidir.