15-12-2011 16:57:42 Tarihinden Zelkif Özgür Tarafından Sorulan Soru.
Merhaba
Sertifikalı çatı ustası olabilmek için neler yapmalıyız?

Cevap:

Diğer birçok iş kolunda olduğu gibi, çatı usta sertifikası verilmesi ile ilgili yasal alt yapı henüz hazır değildir. Çatı sektöründe çalışanların yasal geçerliliği olan usta sertifikalarını alabilmeleriiçin gerekli alt yapı çalışmaları devam etmektedir. Meslek standartları, Mesleki yeterlilikler ve Ölçme / Değerlendirme sistemi (imtihan sistemi) ile ilgili bu çalışmaların 2013 yılı başına kadar tamamlanmasını bekliyoruz.
Şu anda üretici / dağıtıcı firmaların kendi eğitimleri sonucunda verdikleri katılım belgeleri ve sertifikalar var, ancak bu sertifikaları yukarıda konu edilen yasal sertiikalar ile karıştırmamak lazım.
Yasal sertifika alt yapısı tamamlandıktan sonra Sertifika vermeye yetki kılınacak kuruluşların imtihanlarına girip başarılı olduğunuz takdirde sertifika alabileceksiniz.
İmtihanların şekli, süresi, zamanı, vb...konular yukarıda bahsedilen alt yapının tamamlanması ile belirlenecektir.
Saygılarımızla