04-11-2010 18:09:27 Tarihinden Halim Çelik Tarafından Sorulan Soru.
Binanın çatı kısmında olukların olduğu bölgelerde aşırı yağışlarda bina üstüne taşmalar olmaktadır.Bu sorunumu nasıl giderebilirim.

Cevap:

Sayın Çelik,
Yağmur suyu oluk sistemleri ile binalardan uzaklaştırılır. Oluk sistemleri ise dere, oluk, yağmur inişi, hazne, yaka gibi parçalardan oluşur.
Oluk sistemi yapılırken detaylarda eksik parça kullandığınızda veya yanlış uygulandığında sorunlarla karşılaşırsınız.
Sizin oluk sisteminizin nasıl yapıldığını bilemiyoruz, bu yönde bir tarif yapmamışsınız. Ancak tahmilerimiz şu yönde olabilir:
a) Yağmur oluğunun yaka denen kısmı yapılmamıştır veya kısa yapılmıştır. Ölçüsünde yapıldı ise kenetler doğru yapılmamıştır.
Yaka denen kısım yağmur oluğunun saçak kenarından çatı tahtası üzerine doğru uzanan ek bir parçadır. Yaka çatı kaplamasının ve kaplama altında serilen su yalıtım örtüsünün altına girmelidir.
b) Sıkça yapılan bir hata ise yağmur oluğunun dıştaki kenarının (Binaya bağlanan kenarı olmayıp dışta kalan kenarı) yüksek yapılmasıdır. Böyle durumlarda şiddetli yağmurlarda; oluk tam dolu olarak su taşıdığında; su binadan uzaklaşacağı yerde binaya yani saçağa doğru yönlenir, burada yaka yoksa veya yanlış uygulama yapıldı ise su saçaktan içeri girer
c) Yukarıdaki her iki hatanın bir arada olduğu çok görülmektedir. Ayrıca çatı eğimi düşük yapıldı ise problem çok daha sıklıkla ortaya çıkacaktır.
Saygılarımızla