24-08-2009 00:16:03 Tarihinden Özgen ERGÜN Tarafından Sorulan Soru.
Selamlar,
Endüstriyel hangar inşası için gerekli çatı eğimi binalar için standart çatı eğimlerinden farklı mı ele alınmalıdır?
istanbulda yaklaşık 25m genişliğinde bir hangar inşasına başlanacak çatı eğimi ne olmalıdır?

Cevap:

Endüstriyel yapılarda; yapı genişliklerinin fazla olması sebebiyle; yüksek çatı eğimlerinde makas yükseklikleri ve buna paralel olarak malzeme ve ağırlıklar artmaktadır. Genelde eğilim çatı eğimini düşürmek yolunda olmaktadır.
- Çatı kaplaması olarak kullanacağınız malzeme cinsine ve tipine bağlı olarak, - Mahya saçak arasındaki mesafeye (eğimli çatı yüzeyi boyu) bağlı olarak
Çatı eğiminizi belirlemeniz gerekir. Saçak boyu 20 mt' ye kadar olan ve metal esaslı çatı kaplaması ile kaplanan çatılarda % 8 -10 eğime kadar inilebilir. Bunun altındaki eğimlerde (veya daha uzun saçak boylarında) metal kaplamanın sistemi, kenet sistemleri daha dikkatle seçllmeli, kenet, hatve, bindirme boylarında su sızdırmazlık tebdirleri alınmalıdır.
Tavsiyemiz kullanacağınız çatı kaplama malzemesinin cinsi, tipi, montaj şekli, tekparçanın boyu, aksesuarları, sızdırmazlık tedbirlerii göz önüne alınarak eğimin belirlenmesidir.
Saygılarımızla