28-06-2008 12:06:54 Tarihinden Seçil Nebioğlu Tarafından Sorulan Soru.
Sn.Yetkili çatılarda eğimin derece ve yüzde olarak karşılaştırma tablosuna ihtiyacım var.
Nasıl temin edebilirim.
Örneğin %45 lik eğim kaç dereceye karşılıktır?
Teşekkürler.
Seçil Nebioğlu

Cevap:

Eğim yüzdesi= yüksekliğin,yatay düzlemdeki boya bölünmesi sonucunda elde edilir.
Örnek : Mahya saçak mesafesi yatayda 10 mt ve Mahya yüksekliği 3 mt ise eğim %30 dur.
Eğimin açısı :(derece): Çatı yüzeyinin döşeme düzlemi ile yaptığı açı olarak tanımlayabiliriz.
Eğim (yüzde) Derece
% 20 11
% 25 14
% 30 17
% 35 19
% 40 22
% 45 24