21-05-2008 13:01:51 Tarihinden betül ekimci Tarafından Sorulan Soru.
Genellikle restorasyon uygulamalarında kullanılan kurşun çatı kaplamaları uygulamalarında, yalıtım olarak geleneksel yöntemlerde kullanılan çamur sıva tercih edilmiyor. Bunun yerine horasan sıva üzerine bitümlü membran döşeniyor ve kaurşun levhalar bunun üzerine geçiriliyor. Uygulamada bu yöntemin sakıncaları nedir. Çamur sıva detayının faydalarını sıralayarak karşılaştıra bilir misiniz?

Cevap:

Çamur sıva üzerine kurşun levha kaplama:
1.Çamur sıva yapılmış yerde eğer aşağıdan yukarıya doğru bir sıcak hava gelişi söz konusu ise kurşun alt yüzeyinde kullanım amacı ve mevsime bağlı yoğuşmalar oluşacaktır.
Kurşun levhalar altındaki rutubet, hem bağlantıları bozacak hem de alt taşıyıcı strüktürde problemlere sebep verecektir.

2.Çamur sıva yapılan yer eğer tümüyle dışta veya içte ise, yani ayrıca sıcaklık farklılıkları oluşmuyorsa üzerilerinde parçalı levhalarla kurşun kaplama yapılmasında bir sakınca olmayabilir. Ancak bağlantılarının doğru malzeme ve şekillerde yapılmasına da dikkat etmek gerekir. Kurşunun bağlandığı takoz denilen malzemenin sabit montajı, buna karşılık levhaların genleşebilir şekilde montajı gerekmektedir. Eğim yüksek olursa sızdırmazlığa çok katkısı olur. Yanlış bağlantı yüzeylerde parçalanma yapabilir.

3.Kurşun montajında bazı kısımlarda yerinde parça bağlama dövme gibi işlemler yapılabilir. Alt kısmında rigid bir kaplama uygun olur.

Horasan sıva, üzerine Bitümlü membran, üzerine kurşun kaplanması:
1.Horasan sıva, içindeki saman gibi malzemelerden dolayı teneffüs edebilir, fakat daha ısı yalıtımlı bir sıva tipi olduğu şüphelidir. Kondens (yoğuşma) problemi açısından daha şanslı olduğu düşünülse de yoğuşmanın alttaki mekanların kullanım şekli, binanın ısıtılması ve sıcaklık farkları ile bağlantılı olduğu unutulmamalıdır. Bitümlü membran döşendiğinde ise iç ve dış taraf birbirinden ayrılmış olacak ve metal (kurşun) altındaki nem problemleri kalmayacaktır. Ancak bitümlü membranın, nem barındıran sıcak havayı bekletmesi sebebi ile detaylara ayrıca dikkat ederek bu nemin atılması için havalandırma yapılması gerekecektir.
Bu havalandırma çatıda baca, havalandırma detayları şeklinde veya duruma göre ve mekânın özelliklerine göre gün içinde kapı, pencereler vasıtasıyla veya mekanik tesisatlar yaparak olabilir.

2.Bağlantıların membranı delmesini, alt yüzeyin tam sert (rigit) olmamasını, membranın kurşunu bitümle kirletebilir olmasını dezavantajlar olarak sayabiliriz.

Önerilerden biri sıcak havalandırmalı çatı prensibinin burada uygulanması olabilir. Yani mevcut taşıyıcının üzerine aşık sistemi ile su kontrplağı uygulandıktan sonra nefes alan örtü (membran)ve metal kaplama. Bu durumda montaj gayet kolay ve temiz olacak, çatı gereken ısı, nem konforunu sağlayacaktır.
Saygılarımızla