12-04-2008 21:32:51 Tarihinden Gülten ARTUKOĞLU Tarafından Sorulan Soru.
Bursa' da 5 Bloktan ibaret bir sitenin yöneticisiyim. Blokların üst katlarında kışın ısınma problemimiz oluyor. (merkezi sistem) Çatılarımızda su akma derdimiz yok. Site sakinlerini maddi olarak sarsmayacak fakat aynı zamanda bu sorunumuzu çözümleyecek tavsiyelerinizi rica ediyorum.

Cevap:

Çatının durumunu görmeden çözüm önermek çok zor. Çatının düzgün, usulüne uygun yapılmış ve sağlam olduğunu, kalorifer sisteminde sonradan radyatör ilaveleri yapılmadığını, sirkülasyon pompalarının ve kaloriferin verimli çalıştığını varsayalım.
Çatıda ısı izolasyonu yoksa muhakkak yaptırmak lazım. Çatıda izolasyon iki usulde yapılabilir.
1. Çatı kaplaması (kiremit, şingıl, eternit vs..) altına ısı yalıtımı yapılması.
2.Çatı döşemesinin üstüne ısı yalıtımı malzemesi döşenmesi.

Doğru yapılmak kaydı ile birinci usul daha verimli ve kullanışlıdır. Çatı arası kışın sıcak, yazın serin tutulur. Çatı arasında tamirat vs .. işler için rahatlıkla dolaşılır.
İkinci usulde yere döşenen yalıtım malzemesinin korunması ayak altında parçalanıp ufalanmaması için tedbir alınmalıdır.
Her iki yalıtım için ;öncelikle ısı kaybı hesabı yapılıp yalıtım malzemesi kalınlığı bu hesaba göre seçilmeliidir. Her iki uygulama için yalıtım ve çatı konularında bilgili, yetkin firmalar bulmanızı tavsiye ederiz.
Çatıda yapılacak ısı yalıtımı, malzeme seçimi ve uygulamadaki başarıya paralel olarak yakıt tasarrufu ile orta vadede kendini amorti edecek ve uzun vadede kazançlı çıkmanızı sağlayacaktır.
Saygılarımızla