23-05-2007 10:38:12 Tarihinden olgun polat Tarafından Sorulan Soru.
üyelerinize ne gibi avantaj sunmaktasınız / çatı ve cephe işi tehlikeli olmasına ramen işçilik fiyatları bu denli düşük /

Cevap:

Çatıderin amaçları, hedefleri ve aktiviteleri ile ilgili bilgilere web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Ustalık sertifika ve belgesi zorunluluğu olmaması, konusunda uzmanlaşmamış kişi ve kuruluşların sektörde ve piyasada serbestçe iş yapabilmeleri sebebiyle oluşan haksız rekabet, kayıt dışılık, yetkin ve yeterli olmayan elemanların çalıştırılması, işçi sağlığı ve iş güvenliğine önem verilmemesi sorunuzun cevaplarından bazıları.